BARTEX

Centrum Tłumaczeń

Kim są nasi specjaliści


Kadrę Centrum Tłumaczeń BARTEX tworzy grupa składająca się z ponad 300 doświadczonych tłumaczy, należących do wyselekcjonowanych grup eksperckich: 


Experci branżowi: przemysł Energetyka – specjalność.
•twórcy przekładów
•lingwiści, wspierający proces tłumaczenia wykształceniem kierunkowym oraz doświadczeniem zawodowym z danej dziedziny
•konsultanci naukowi nadzorujący tłumaczenia specjalistyczne
•rodzimi użytkownicy języków (tzw. native speakers)
•wykładowcy akademiccy